Joga na Kopanicách
Joga na Kopanicách
Rezervácia miesta - najneskôr 1 hodinu pred začiatkom cvičenia
Zrušenie rezervácie - najneskôr 2 hodiny pred začiatkom cvičenia.
Minimálny počet účastníkov: 3
Chceš aj ty bezplatný rezervačný systém ::BUDEM.FIT pre svoje športové centrum? Napíš nám na info@budem.fit
Anna Belanská
09.08.2019 08:28
Super